Skip to Content

MEDDELANDE OM DATASKYDD

1. ALLMÄNT

Henkel Norden AB, nedan kallat Henkel, respekterar integriteten hos varje person som besöker vår webbplats. Vi skulle nu vilja informera dig om vilken typ av data som samlas in av Henkel och hur de används. Du kommer även att få veta hur du kan utöva dina rättigheter som registrerad.

Alla eventuella ändringar av detta meddelande om dataskydd kommer att offentliggöras på denna sida. På så sätt kan du när som helst inhämta information om vilka data vi samlar in och hur vi använder dessa data.

2. INSAMLING, ANVÄNDNING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Det ansvariga företagets namn: Henkel Norden AB

Det ansvariga företagets adress: Gustavslundsvägen 151, 167 51 Bromma

Henkel använder personuppgifter främst för att tillhandahålla denna webbplats till användarna. All ytterligare behandling av uppgifterna sker endast på grundval av andra lagstadgade skyldigheter eller tillstånd eller om respektive användare har lämnat sitt samtycke till Henkel. Henkel lagrar och behandlar data specifikt i följande syften:

När användare besöker webbplatsen genomför Henkel automatisk insamling och lagring av vissa data. De inbegriper: den IP-adress eller det enhets-ID som har tilldelats till respektive ändenhet, som vi behöver för att överföra begärt innehåll (t.ex. i synnerhet innehåll, texter, bilder och produktinformation samt datafiler som erbjuds för hämtning osv.), användarnas aktivitet inom webbplatsens sammanhang, respektive ändenhets typ, vilken typ av webbläsare som används samt datum och tid för användning.

Henkel lagrar denna information i högst 7 dagar i syfte att upptäcka och arbeta mot missbruk.

Henkel använder även denna information för förbättringar av tjänstens utformning, egenskaper och funktioner samt allmänna administrationsuppgifter.

Utöver detta raderar eller anonymiserar Henkel data om användning, inklusive IP-adresserna, utan onödigt dröjsmål, så snart de inte längre behövs för ovan nämnda syften.

Behandlingen och användningen av data är baserade på lagstadgade bestämmelser som rättfärdigar dessa åtgärder på grund av att (1) behandlingen är nödvändig för tillhandahållandet av webbplatsen, eller (2) Henkel har ett överordnat legitimt intresse av att säkerställa och förbättra webbplatsens funktion och felfria drift samt dess anpassning efter användarnas behov.

3. YTTERLIGARE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

a) Tombolor

Du kan ha lämnat dina kontaktuppgifter och din adress medan du deltog i en tombola, som vi erbjuder då och då på vår webbplats. Vi kommer att använda dina data i syfte att genomföra tombolan.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina data till någon tredje part, om det inte är för att dela ut priser eller genomföra tombolan.

4. COOKIES, PIXEL, FINGERAVTRYCK

Läs mer Cookies

5. WEBBSPÅRNING

a) Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). En cookie installeras på din dator i detta syfte. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Vi har aktiverat IP-anonymisering, vilket innebär att Google kommer att trunkera/anonymisera den sista oktetten i IP-adressen för medlemsstater i Europeiska unionen samt för andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till och förkortas av Google-servrar i USA.[1]

Google kommer att använda denna information för webbplatsleverantörens räkning i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsleverantörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören. Google kommer inte att koppla din IP-adress till några andra data som innehas av Google.

Invändning mot datainsamling:
Utöver att ändra dina webbläsarinställningar, kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att hämta och installera det webbläsartillägg som finns tillgängligt på adressen:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

b) Google DoubleClick

Vi använder Google DoubleClick-funktionen på vår webbplats i syfte att utvärdera användningen av webbplatsen och göra det möjligt för oss, Google och andra annonsörer som samarbetar med DoubleClick att tillhandahålla användarrelevanta annonser till dig. En cookie installeras på din dator i detta syfte. Denna cookie samlar in information om den reklam som visas i din webbläsare och vilka annonser du klickar på. Den information som genereras av cookien angående din användning av webbplatsen kommer att överföras till en Google-server i USA och lagras där. Intresserelaterade annonser visas i din webbläsare, baserat på den insamlade informationen.

Invändning mot datainsamling:
Utöver att ändra dina webbläsarinställningar, kan du även inaktivera DoubleClick-cookien permanent med hjälp av ett webbläsartillägg. Med tillägget bevaras dina inaktiveringsinställningar för webbläsaren i fråga, även om du raderar alla cookies. Du kan hämta webbläsartillägget för permanent inaktivering:
https://support.google.com/ads/answer/7395996

Med DoubleClick använder vi en tjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, för att visa dig relevanta annonser. För det ändamålet använder vi cookies som inte innehåller några personuppgifter. Även din IP-adress kommer att användas för att generera dessa cookies. DoubleClick -cookies använder ett pseudonym-ID-nummer som tilldelas din webbläsare för att kontrollera annonser på skärmen och lockande annonser. Det betyder att Google och dess partnersajter kan visa annonser baserat på tidigare besök på Henkel-sidor eller andra webbplatser. Google överför den information som samlas in från DoubleClick-cookies till en server och sparar den.

Data överförs endast till tredje part i den mån det är tillåtet enligt lagbestämmelser eller för kontrakterad databehandling. Genom att gå in på Henkel-webbplatsen samtycker du till användning av ovannämnda data och Googles behandling av data enligt beskrivningen ovan. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte sparar cookies. Om du samtycker till att använda cookies i allmänhet men inte känner dig bekväm med att använda DoubleClick -cookies kan du klicka på den här länken (www.google.com/settings/ads/onweb) och ladda ned och installera ett insticksprogram till din webbläsare som avaktiverar Google-tjänsten DoubleClick .

Kontakta oss.
Om du har fler frågor svarar vi gärna på dem. Skriv till norden.communication@henkel.com, så svarar vi så fort vi kan.

c) Facebook Custom Audience Pixel

Vi deltar i Facebooks Custom Audience-program, vilket gör att vi kan visa anpassade annonser för dig när du även har gått med i Facebook och loggat in på ditt Facebook-konto. Tack vare det här verktyget kan vi anpassa våra annonser baserat på din användning av vår webbplats i syfte att tillhandahålla annonser som är speciellt anpassade för dig. För detta ändamål delar vi din e-postadress eller ditt telefonnummer i ett hashformat, vilket gör det möjligt för Facebook att identifiera dig om du även har gått med i Facebook.

Invändning mot datainsamling:
Utöver att ändra dina webbläsarinställningar, kan du anpassa annonsinställningarna via dina Facebook-inställningar om du inte vill få intressebaserade annonser på Facebook.

6. COMMERCE CONNECTOR

På vår webbplats använder vi Köp nu-knappen. Köp nu-knappen tillhandahålls och kontrolleras av Commerce Connector. Närmare information om funktionen och databehandlingen finns på följande länk: https://www.commerce-connector.com/web/en/privacy-policy/ [1]

7. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD/DATASKYDDSOMBUD

Du kan när som helst hävda rätten att få åtkomst till dina uppgifter. Förutsatt att respektive krav är uppfyllda, kan du även hävda följande rättigheter:

  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Rätt att anföra ett klagomål till respektive behöriga tillsynsmyndighet inom dataskydd
  • Rätt till dataportabilitet (från den 25 maj 2018)


Rätt att göra invändningar
Vid behandling som omfattar dina personuppgifter, som utförs på grundval av Henkels legitima intresse, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter av skäl som härrör från din specifika situation. Henkel kommer då att upphöra med den behandlingen, utom om Henkel kan bevisa viktiga skäl till behandlingen som förtjänar att försvaras och väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk.

I dessa fall eller om du har några andra frågor eller önskemål som rör dina personuppgifter ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud: dataprivacy.se@henkel.com

8. ANVÄNDNING AV SOCIALA PLUGIN-PROGRAM

Plugin-program (”plugin-program”) för olika sociala medienätverk finns inbäddade i våra webbsidor. Tillhörande tjänster tillhandahålls av respektive företag (”leverantörer”). Dessa leverantörer är:

Facebook drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). För en översikt över plugin-programmen för Facebook och hur de ser ut, gå till: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ och YouTube tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (”Google”). För en översikt över plugin-programmen för Google+ och hur de ser ut, gå till: https://developers.google.com/+/web/. För plugin-programmen för YouTube, gå till: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Instagram tillhandahålls av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (”Instagram”). För en översikt över plugin-programmen för Instagram och hur de ser ut, gå till: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

För att öka det skydd som ges till dina data när du besöker våra webbsidor har dessa plugin-program implementerats som ”2-klicksknappar”. Denna form av integration säkerställer att du inte ansluts automatiskt till leverantörens servrar när du öppnar en sida inifrån vår webbplats som innehåller sådana plugin-program. Det är bara om du aktiverar plugin-programmen och därmed tillåter dataöverföringen som webbläsaren skapar en direktlänk till leverantörens servrar. De olika plugin-programmens innehåll överförs då av leverantören i fråga direkt till din webbläsare och visas sedan på din skärm.

Plugin-programmet talar om för leverantören vilken av våra webbplatssidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt användarkonto hos respektive leverantör medan du besöker vår webbplats kan leverantören sammankoppla ditt intresse, dvs. den information som du har åtkomst till, med ditt användarkonto. Om du använder någon av plugin-funktionerna (t.ex. klickar på ”Gilla”-knappen, lämnar en kommentar) kommer även den här informationen att överföras av webbläsaren direkt till leverantören för lagring.

Mer information om leverantörernas insamling och användning av data och om de rättigheter och möjligheter du har för att skydda din integritet under dessa omständigheter finns i leverantörernas dataskyddspolicyer/sekretesspolicyer:

Dataskyddspolicy/sekretesspolicy utfärdad av Facebook:

http://www.facebook.com/policy.php

Dataskyddspolicy/sekretesspolicy utfärdad av Google:

https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/

Dataskyddspolicy/sekretesspolicy utfärdad av Instagram:

https://help.instagram.com/155833707900388/